gimnazjum

Niepubliczna Szkoła Sportowa

w Olecku

OGŁASZA NABÓR DO GIMNAZJUM

 NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2012 /2013

W PROFILACH SPORTOWYCH:

 

 • TAEKWONDO OLIMPIJSKIE
 • PIŁKA NOŻNA
 • KOSZYKÓWKA
 • PIŁKA SIATKOWA
 • PIŁKA RĘCZNA
 • BOKS

Założenie Niepublicznej Szkoły Sportowej  ma na celu precyzyjne nakreślenie zadań organizacyjnych i szkoleniowo-sportowych, wynikających z realizacji stworzenia najlepszych warunków dla wszechstronnego rozwoju i współzawodnictwa uzdolnionej młodzieży w wieku 13 – 15 lat. Najważniejszym celem, stworzonych klas sportowych, jest wykształcenie wszechstronnego zawodnika pod względem techniczno-taktycznym oraz motorycznym.

Klasy sportowe skupiają najzdolniejszą młodzież z całego regionu, ma ona zapewnione odpowiednie warunki w postaci: bazy szkoleniowej w szerokim tego słowa znaczeniu, wykwalifikowanej  kadry, właściwego procesu dydaktycznego itp.

Niepubliczna Szkoła Sportowa zapewnia uczniom solidne wykształcenie. Rekrutowana do szkoły kadra nauczycielska gwarantuje wysoki poziom nauczania. Wszyscy uczniowie Niepublicznej Szkoły Sportowej  realizują treści programowe, wymagane odpowiednimi przepisami MEN dla poszczególnych szkół. Niepubliczne  Gimnazjum  Sportowe posiada uprawnienia szkoły publicznej, a więc może przeprowadzać egzamin gimnazjalny oraz wystawiać świadectwa ukończenia szkoły.

BAZA SZKOLENIOWA

Do realizacji celów statutowych szkoła korzysta z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, znajdującym się w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Głuchych    im. św. Filipe Smaldone  w Olecku, ul Słowiańska 2.

Baza szkoleniowa:

 • boisko trawiaste  – ZST w Olecku,
 • hala gimnastyczna i hala do ćwiczeń ogólnorozwojowych – ZST w Olecku,
 • obiekty sportowe MOSiR w Olecku.

Drodzy Rodzice!

Nasza Szkoła zapewni Waszym Dzieciom:

 • wysoki poziom nauczania,
 • kontynuację nauki w liceum sportowym ( bez egzaminów wstępnych dla absolwentów gimnazjum sportowego ),
 • wypełnianie czasu wolnego interesującymi zajęciami sportowymi,
 • dofinansowanie wyjazdów na obozy sportowe,
 • stypendia dla najlepszych uczniów i sportowców,
 • kształtowanie osobowości poprzez systematyczność, wdrażanie zasad fair play  oraz określanie celów działania.

 

Szóstoklasisto,

Przed Tobą trudna decyzja, jedna z najważniejszych w Twoim życiu – wybór szkoły . Szkoły, w której przez najbliższe trzy lata będziesz zdobywać wiedzę, przygotowywać się do szkoły  ponadgimnazjalnej , matury  i na studia, pogłębiać i rozwijać swoje zainteresowania

 

Chcielibyśmy pomóc Ci

dokonać tego wyboru

 

Jeśli zależy ci na sprawności i dobrej sylwetce.
Na naszych treningach rozwiniesz szybkość, siłę i zwinność.

Jeśli lubisz nawiązywać nowe przyjaźnie.
Dołączysz do grona zgranej paczki.

Jeśli byłeś w sytuacji zagrożenia i nie wiedziałeś co zrobić.
Nauczymy Cię obrony oraz reagowania w trudnych sytuacjach.

Jeśli lubisz dobrą zabawę.
Poznasz ciekawe miejsca. Zapewnimy Ci wyjazdy z kolegami na obozy w góry i nad morze.

Jeśli masz dużo energii, jesteś ambitny, lubisz rywalizację sportową.
Będziesz miał możliwość sprawdzić się w zawodach sportowych w kraju i za granicą.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych absolwentów szkół podstawowych  do podjęcia nauki w klasie sportowej o wymarzonym przez siebie  profilu.

 

 

Sportowy program nauczania zawiera tygodniowo 10 godzin lekcyjnych w tym 4 godziny ogólnorozwojowe i 6 godzin ćwiczeń z trenerem.

 

SPRAWY BYTOWE

 

Szkoła dysponuje doskonale zorganizowaną bazą noclegową. Do dyspozycji uczniów spoza Olecka jest internat przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku. Jest to placówka, która funkcjonuje w oparciu o przepisy zawarte w rozporządzeniu MEN, a uczniowie tam zakwaterowani otoczeni są całodobową opieką. Mają do dyspozycji m.in.: salę komputerową   z dostępem do Internetu, salę telewizyjną, saunę, siłownię.

 

 

Niepubliczna Szkoła Sportowa w Olecku jest szkołą kameralną, tzn. maksymalna liczba uczniów w szkole będzie wynosiła 150, a klasy do 24 uczniów, jest szkołą płatną.

Wpisowe do Niepublicznej Szkoły Sportowej w Olecku wynosi 200 zł

Czesne / miesiąc w Niepublicznej Szkole Sportowej w Olecku wynosi 100 zł

 

INFORMACJE O NAS

Co skłoniło nas do założenia szkoły niepublicznej ?

Od wielu lat obserwujemy migrację młodzieży do sąsiednich Powiatów w poszukiwaniu lepszej szkoły. Chcemy stworzyć szkołę opartą na bazie doświadczonych pedagogów, którzy będą z pasją wykonywać swój zawód i dzięki czemu uczniowie będą mogli osiągać bardzo dobre wyniki w nauce  i sporcie.

Dlaczego szkoła ,,kameralna” – 150 uczniów w szkole ?

Jak wiemy, im większa szkoła tym trudniej o prawidłowy rozwój młodzieży. Szkoła którą tworzymy ma na celu zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w szerokim znaczeniu tego słowa oraz odpowiednie warunki do nauki – praktycznie indywidualne podejście do każdego dziecka.

Czy oprócz zajęć obowiązkowych będą odbywać się zajęcia dodatkowe ?

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki  i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematyczne związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno – rozrywkowe.

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby się zapisać do szkoły sportowej ?

Do sekretariatu szkoły należy dostarczyć:

  • zaświadczenie lekarskie  wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej;
  • pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów/ (oświadczenie);
  • przedłożyć Kartę zgłoszenia do klasy sportowej we wskazanym terminie ;
  • przedłożyć we wskazanym terminie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  • przedłożyć we wskazanym terminie wyniki ze Sprawdzianu przeprowadzonego przez OKE ;

oraz:

  • przystąpić we wskazanym terminie do testów sprawności fizycznej i zaliczenie prób sprawności fizycznej z motoryki i techniki poszczególnych dyscyplin.

 

Kandydatom, którzy spełnią wszystkie kryteria naboru do szkoły sportowej, szkoła zapewni możliwość rozwijania talentu oraz zainteresowań sportowych z wybranej dyscypliny w ramach zajęć sportowych oferowanych przez szkołę.

 NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPORTOWA W OLECKU
UL. SŁOWIAŃSKA 2, 19–400 OLECKO
TEL. 609 799 178
www.nssolecko.goob.pl

 

 

Komentowanie wyłączone.